Jennifer Benson

Ik maak de intenties van ondernemen en samenwerken beleefbaar – en begeleid ze naar praktische werkvormen

Het wezenlijke van je Onderneming of initiatief

Ik beschouw een onderneming of initiatief als een levend wezen. Ik creëer de ruimte en faciliteer een proces, waarin je je strategische vraagstukken of spanningen kunt neerleggen en je kan beleven hoe deze zich verhouden tot het wezen van de onderneming. Je ontvangt nieuwe inzichten en krijgt meteen praktische handreikingen hoe je inzichten handen en voeten te geven. Dit is nóg krachtiger en tegelijkertijd eenvoudiger dan stakeholder gericht ondernemen: het betreft ondernemerschap gericht is op het geheel.

Steward-ownership

Als één van de aanjagers om vernieuwende vormen van eigendom bekend te maken, begeleid ik ondernemers die zoekende zijn naar nieuwe eigendomsvormen. Drievoudig eigenaarschap, een vorm van steward-ownership, biedt je onderneming de meest vruchtbare bodem, zeker als je met vraagstukken van opvolging, herfinanciering of structuurwijzigingen rondloopt. Een dergelijk traject vereist soulsearching en persoonlijke reflectie. Als ervaringsdeskundige en praktisch expert (met 18 jaren ervaring op directieposities in het MKB), neem ik je mee langs twaalf blikrichtingen, waarmee eigendomsvormen verbonden zijn. Daarna kun je weloverwogen besluiten wat, wanneer en hoe je je eigendomsvorm wil transformeren of vormen.

Sociaal bewustzijn

Ik creëer oefeningen voor groepen mensen, die te maken hebben met vraagstukken over het samenwerken en samenleven. Het zijn bewegingsoefeningen en waarnemingsoefeningen die jouw bewustzijn uitnodigen om in beweging te komen… Hoe kom je vanuit alle kennis in je hoofd naar het vertrouwen op intuïtie en het omzetten in het handelen, dat is waar deze oefeningen toe bewegen. Zeker in de huidige tijd waarbij we onze kennis steeds meer verbinden aan digitale middelen een heel belangrijk middel om échte wijsheid verder te kunnen ontwikkelen.

"Steward-ownership vraagt om ondernemerschap gericht op het geheel"